שניים עשר מושגים של שוק ההון שכדאי להכיר

15
פברואר

שניים עשר מושגים של שוק ההון שכדאי להכיר

שניים עשר מושגים של שוק ההון שכדאי להכיר

 

 אין מי שלא שומע פעם אחת ביום לפחות, מושגים הקשורים לשוק ההון. אנו שומעים אותם ברדיו ובטלוויזיה, קוראים בעיתונים, ולא רק במדורים הכלכליים, בשיחות בין אנשים ועוד. מרבית החסכונות שלנו מושקעים באחד האפיקים הקשורים לבורסה, ולכן חשוב להכיר את השפה שבה שוק ההון מתנהל ואיך הוא עובד.

שניים עשר מושגים שכדאי להכיר

 ריבית זוהי התמורה שמקבל המלווה עבור השימוש בכסף. את הריבית קובע בנק ישראל בכל חודש.

מניות אלו ניירות ערך המונפקות עבור רכישה של בעלות ושליטה באחת החברות הנסחרת בבורסה. כל אחד יכול לקנות מניות, בהתאם למגבלות של היצע וביקוש. קניית מניות היא השקעה העשויה להניב רווחים יפים, אך גם הפסדים. זהו מרכיב השקעתי בעל תנודות רבות, מרכיב הכולל סיכונים רבים.

אגרות חוב אלו שטרי חוב המונפקים על ידי חברות פרטיות או על ידי הממשלה בתמורה להלוואה מהמשקיע לתקופה קצובה מראש. המשקיע שקנה את אגרות החוב נהנה, בהתאם לתנאים שנקבעו מראש, מריבית או מהצמדה במועדים קבועים. בדרך כלל אגרות החוב של החברות המסחריות מעניקות ריבית גבוהה יותר מאשר אגרות החוב הממשלתיות.

קרנות נאמנות זהו תיק השקעות המנוהל על ידי חברת השקעות בתמורה לדמי ניהול. מנהל ההשקעות בקרן בוחר את אפיקי ההשקעות בהתאם למאפיינים של הקרן ולמידת הסיכונים שהקרן נוטלת. המשקיע בקרנות נאמנות הוא משקיע פסיבי הנהנה מהרווחים, אם יש, בהתאם למספר היחידות של הקרן שבה הוא בחר להשקיע.

תעודות סל הן ניירות ערך העוקבים אחרי נכסי בסיס כמו שערי מטבע החוץ, מדדי מניות, שערי סחורות, אגרות חוב ועוד. המשקיע נהנה מתשואה שהניב מדד מסוים ללא צורך להשקיע באופן ישיר במניות המרכיבות את המדד.

בורסה זהו המקום שבו מתקיים השוק בניירות ערך. המסחר בבורסה מתקיים באמצעות מחשב. הסוחרים מעבירים למחשב פקודות מכירה או קנייה וכאשר מוכר וקונה נפגשים נוצרת עסקה.

מדד תל אביב 25 הוא מדד הכולל את עשרים וחמש המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה בישראל. בעבר הוא נקרא מדד המעו"ף.

מדד תל אביב 100 הוא מדד מניות המשקלל את מאה החברות הגדולות ביותר בבורסה. מדד תל אביב שבעים וחמש הוא ההמשך של מדד תל אביב עשרים וחמש ושני המדדים יחד מרכיבים את מדד תל אביב מאה.

שוק של דובים הוא שוק שבו מחירי המניות יורדים במשך תקופה ארוכה, שוק של שוורים הוא שוק שבו מחירי המניות עולים תקופה ארוכה.

גיוס הון זו דרך להגדיל את האמצעים הכספיים של החברה. החברה יכולה לגייס כסף באמצעות הנפקת מניות, מכירת אגרות חוב ועוד.

דיבידנד זהו תשלום שמחלקת החברה לבעלי המניות מתוך הרווחים של החברה. לא כל חברה חייבת לחלק דיבידנד גם אם היא חברה מרוויחה.

 מינוף זהו מצב שבו לוקחים הלוואה כדי לבצע השקעה בסכום כסף גדול יותר מאשר סכום הכסף הנמצא בבעלות המשקיע.

שניים עשר מושגים של שוק ההון שכדאי להכיר584שניים עשר מושגים של שוק ההון שכדאי להכיר

פרסומים חדשים בבלוג

שוק ההון והבורסה - שאלות ותשובות
שוק ההון והבורסה - שאלות ותשובות
השקעות
שניים עשר מושגים של שוק ההון שכדאי להכיר
שניים עשר מושגים של שוק ההון שכדאי להכיר
השקעות
שמונה טיפים מנצחים שכל משקיע מתחיל חייב לקרוא
שמונה טיפים מנצחים שכל משקיע מתחיל חייב לקרוא
השקעות