אופציות למתחילים

אופציות שקל-דולר

בחודש אפריל 1994 החלה הבורסה לני"ע בת"א לקיים מסחר באופציות על הדולר.

הנתונים של אופציות שקל-דולר

בדומה לאופציות על הבתים כל אופציית שקל-דולר כוללת 4 נתונים ידועים מראש:

  1. נכס בסיס - 10,000$ (=K10$).
  2. סוג האופציה - Call או Put.
  3. מחיר מימוש - סכום קבוע אותו עליך לשלם אם בחרת לממש את האופציה.
  4. מועד הפקיעה.

מי שמחזיק באופציית call זכאי לרכוש K10$ במחיר מימוש.

מי שמחזיק באופציית Put זכאי למכור K10$ במחיר המימוש.

השם המלא של האופציה

שם האופציה כולל את כל ארבעת הנתונים שלה בסדר לעיל, לדוגמא:

29/6/00, K40 ש"ח, K10$, CALL

את שם האופציה קוראים משמאל לימין.

השם המקוצר

השם המקוצר של האופציה נראה כך: jun 400 C $

הסבר לקיצורים:

  1. נכס הבסיס - היות והוא תמיד K10$ מסתפקים בסימן $.
  2. סוג האופציה - C או P.
  3. מחיר המימוש - מוצג שער דולר כלשהו (באגורות). בדוגמא שלנו 400 אג'. כדי לקבל את מחיר המימוש נכפול את שער הדולר הנקוב ב-K10$ (בדוגמא שלנו: 40,000 ש"ח = 10,000$  *400 אג' ).
  4. מועד הפקיעה - האופציות בבורסת ת"א פוקעות תמיד ביום ד' האחרון של החודש הנקוב. לפיכך מסתפקים בציון החודש באנגלית.

 מחיר השוק של נכס הבסיס

המחיר נקוב בשקלים והוא מתקבל מהמכפלה של השער היציג הידוע ב - K10$. מחיר השוק משתנה בהתאם לשינויים בשער הדולר היציג.

 

אופציות שקל-דולר 593אופציות שקל-דולר