אופציות למתחילים

אופציית Put - המאפיינים

כזכור אופציית Put היא אופציה למכירת נכס בסיס. לדוגמא אופציה למכירת בית.

 

איור 2 - דוגמא לנתוני אופציית Put

אופציית put

ההסבר ל - 4 הנתונים זהה להסבר לגבי אופציית ה - call לעיל.

אופציית Put - המאפיינים555אופציית Put - המאפיינים