אופציות למתחילים

כתיבת אופציה - דוגמאות

דוגמא 3 - כתיבת אופציית C 580 Jul” call", פרמיה 132 ש"ח. (הפרמיה כוללת רק ערך זמן).

תרחישים למועד ב'

   תרחיש 1 - המדד יעלה ל-570 נקודות.

                     האופציה לא תמומש ונרוויח את הפרמיה: 132 ש"ח

   תרחיש 2 - המדד יעלה ל-590 נקודות.

                     נפסיד על האופציה: 1,000 ש"ח (58,000 ש"ח - 59,000 ש"ח)

                     נפסיד על העיסקה: 868 ש"ח (132 ש"ח - 1000 ש"ח)

דוגמא 4 - כתיבת אופציית P 540 Aug” put" , פרמיה 1248 ש"ח. (הפרמיה כוללת רק ערך זמן).

תרחישים למועד ב'

   תרחיש 1 - המדד יישאר 545.96

                     האופציה לא תמומש ונרוויח את הפרמיה: 1248 ש"ח.

    תרחיש 2 - המדד ירד ל - 520 נקודות.

                     נפסיד על האופציה: 2000 ש"ח (52,000 ש"ח - 54,000 ש"ח)

                     נפסיד על העיסקה: 752 ש"ח (1248 ש"ח + 2000 - ש"ח)

כתיבת אופציה - דוגמאות590כתיבת אופציה - דוגמאות