אופציות למתחילים

פרק 2 - קניית אופציית CALL

קניית אופציית call

פרק 2 - קניית אופציית CALL576פרק 2 - קניית אופציית CALL