איגרות חוב למתחילים

איגרות חוב ממשלתיות - כפיר

כפיר – הגרף האמיתי

בתרשים 3.3 מוצג הגרף האמיתי של אג"ח כפיר מסידרה 1521.

תרשים 3.3

הגרף האמיתי של אג"ח כפיר מסידרה 1521 לתקופה של שנתיים

הגרף האמיתי של אג"ח כפיר מסידרה 1521 לתקופה של שנתיים

 

איגרות חוב קונצרניות (= מִלְווֹת אחרים)

איגרות חוב קונצרניות הן איגרות חוב המונפקות על ידי חברות ולא ישירות על ידי הממשלה. חלק מהחברות המנפיקות איגרות חוב קונצרניות הן חברות בבעלות הממשלה, כגון: חברת החשמל.
ישנן עשרות סדרות של איגרות חוב קונצרניות מדדיות, כפי שניתן לראות בטבלה 3.4 תחת כותרת המשנה מלוות אחרים (100% הצמדה). כותרת משנה בשם אג"ח קונצרני הייתה מתאימה יותר במקרה זה.

טבלה 3.4

אג"ח קונצרניות מדדיות (טבלה חלקית)

אגח קונצרניות

איגרות חוב ממשלתיות - כפיר548איגרות חוב ממשלתיות - כפיר