אקונומטריקה

הקדמה

בפרק זה נלמד על:

(1) תכונות האומדים

(2) ההנחות הנדרשות כדי שתכונות האומדים יתקיימו

שני נושאים אלה בלתי תלויים בפרקים האחרים שבספר, ואפשר ללמוד את הספר גם בלי להעמיק בפרק זה. ואכן, מוסדות אקדמיים שונים לומדים נושאים אלה ברמות עומק שונות.

הקדמה597הקדמה