אקונומטריקה

פרק 1 – רקע והנחות יסוד

פרק 1 – רקע והנחות יסוד588פרק 1 – רקע והנחות יסוד