אקונומטריקה

פרק 4 – תכונות האומדים וההנחות הקלאסיות

פרק 4 – תכונות האומדים וההנחות הקלאסיות541פרק 4 – תכונות האומדים וההנחות הקלאסיות