חשבונאות למתחילים

אינפלציה

כינוי לתהליך עליית מחירים רצופה לאורך שנים. שיעור האינפלציה הוא שיעור ההתייקרות של רמת המחירים הכללית במשק, והוא מונח נרדף לשיעור העלייה במדד המחירים לצרכן המתפרסם מדי חודש על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 

אינפלציה561אינפלציה