חשבונאות למתחילים

גיוס הון

פעולה שהחברה מבצעת, במסגרתה היא מאפשרת למשקיעים או לציבור הרחב לקנות מניות של החברה, ובכך היא מגדילה את האמצעים הכספיים שלה. 

גיוס הון550גיוס הון