חשבונאות למתחילים

הון עצמי

כינוי לכל הסכומים הכספיים המגיעים ממקורות עצמיים - פנימיים, ולא חיצוניים לחברה. ההון העצמי משקף את ההתחייבות של החברה לבעליה והוא מורכב מהון מניות (כספים שבעלי החברה השקיעו בה) ורווחים שהצטברו בחברה ולא חולקו לבעליה. 

הון עצמי594הון עצמי