חשבונאות למתחילים

התחייבות לזמן ארוך

התחייבות שהחברה מחויבת לשלם אחרי תקופה של למעלה משנה. למשל: הלוואה מהבנק שזמן פירעונה הוא 5 שנים. 

התחייבות לזמן ארוך542התחייבות לזמן ארוך