חשבונאות למתחילים

זכאים

גורמים שהחברה חייבת להם כסף בגין סחורה או שירות שהם סיפקו לה (למשל: ספקים, קבלני משנה, עובדים, וכדומה). סעיף ה"זכאים" מופיע לעיתים במאזן של החברה במסגרת ההתחייבויות. 

זכאים561זכאים