חשבונאות למתחילים

חברה

גוף משפטי אשר מוקם למטרת רווח. החברה מהווה גוף עסקי נפרד מבעליה. 

חברה598חברה