חשבונאות למתחילים

ספירת מלאי

תהליך בו חברה סופרת ורושמת במדויק את כל הסחורות והמוצרים שיש ברשותה. בדרך-כלל, תהליך זה מתבצע אחת לשנה 

ספירת מלאי555ספירת מלאי