כלכלה א'

עירוי חיצוני

כל שינוי בכמות המזומנים (שטרות הכסף) במדינה נקרא עירוי חיצוני

רק בנק ישראל יכול לשנות את כמות המזומנים במדינה.

המזומנים נמצאים בחלקם בידי הציבור ובחלקם בקופות הבנקים.

  • עירוי חיצוני חיובי = גידול בכמות המזומנים במדינה (בעקבותיו נרשם גידול בכמות הכסף).
  • עירוי חיצוני שלילי = קיטון בכמות המזומנים במדינה (בעקבותיו נרשם קיטון בכמות הכסף).

 

עירוי חיצוני522עירוי חיצוני