כלכלה ב'

פרק 8 - אינפלציה ומדד המחירים לצרכן

אינפלציה ומדד המחירים לצרכן

פרק 8 - אינפלציה ומדד המחירים לצרכן 522פרק 8 - אינפלציה ומדד המחירים לצרכן