כלכלת ישראל למתחילים

פרק 11 - חשבון הסחר

פרק 11 - חשבון הסחר 531פרק 11 - חשבון הסחר