כלכלת ישראל למתחילים

פרק 12 - החשבון השוטף

פרק 12 - החשבון השוטף539פרק 12 - החשבון השוטף