כלכלת ישראל למתחילים

פרק 14 - תעסוקה ואבטלה

פרק 14 - תעסוקה ואבטלה 573פרק 14 - תעסוקה ואבטלה