כלכלת ישראל למתחילים

פרק 17 - תקציב המדינה

פרק 17 - תקציב המדינה578פרק 17 - תקציב המדינה