כלכלת ישראל למתחילים

פרק 18 - הנכסים הכספיים של הציבור

פרק 18 - הנכסים הכספיים של הציבור 546פרק 18 - הנכסים הכספיים של הציבור