כלכלת ישראל למתחילים

פרק 3 - מדד המחירים לצרכן

פרק 3 - מדד המחירים לצרכן 561פרק 3 -  מדד המחירים לצרכן