כלכלת ישראל למתחילים

פרק 4 - אינפלציה

פרק 4 - אינפלציה 581פרק 4 - אינפלציה