כלכלת ישראל למתחילים

פרק 5 - תוצר מקומי גולמי (תמ"ג)

פרק 5 - תוצר מקומי גולמי (תמ"ג) 578פרק 5 - תוצר מקומי גולמי (תמ"ג)