כלכלת ישראל למתחילים

פרק 7 - תרומת ענפי המשק לתמ"ג

פרק 7 - תרומת ענפי המשק לתמ"ג 564פרק 7 - תרומת ענפי המשק לתמ"ג