מאקרו כלכלה

שער חליפין

שער חליפין הוא המחיר שמשלמים במטבע מקומי עבור יחידת מטבע חוץ.
תתייחסו ליחידת מטבע החוץ כאל מוצר, כמו לחם או בגד.
לדוגמה נתייחס לשער החליפין שבין דולר לפאונד.
עבור אנגלי- שער החליפין הוא £ ל-$1.

עבור אמריקאי- שער החליפין הוא 1.4$ ל-1 £.

כותרת המתייחסת לשער החליפין
כאשר אנו רוצים להציג את המחיר של$1 (=מוצר) בפאונדים

הכותרת תהיה: ליש"ט לדולר או בסימולים £/ $. קודם המחיר ואח"כ שם המוצר.
כאשר אנו רוצים להציג את המחיר של$1 באירו.

הכותרת תהיה: אירו לדולר.

טבלאות של שערי חליפין
בדר"כ מקובל להציג את שערי החליפין בטבלה בת 2 טורים.
הטור הראשון מתייחס למטבעות של שער החליפין והטור השני נוקב במחיר.
למרבה הצער קיים בטבלאות בלבול רב בהצגת המטבעות בטור 1 ולא תמיד אתה יודע יודע מה המחיר ומה המוצר.
בטבלה 1 מוצגות 2 גרסאות של טור 2. 2א' ו-2ב'. בטור 2ב' מוצגת המתכונת המקובלת .
בטור 2א', הצבנו במכנה את יחידת המטבע המשמשת כמוצר.

טבלה #1: טבלת שערי חליפין (נכונה)

מטבעות שער החליפין

שער החליפין גירסה מלאה 

שער החליפין גרסה מקובלת

מחיר/ מוצר

2א'

2ב'

$/£

מאקרו כלכלה

1.4

£/$

מאקרו כלכלה

0.71

¥/$

מאקרו כלכלה

 

פבצ'/$

שער חליפין

$ קנדי/ $

שער חליפין

 

$ אוסטרלי / $

 

 

 

הצגה גרפית של התפתחות שערי החליפין

מקובל להציג באמצעות גרף כדוגמת גרף של מניה את התפתחות המחיר של במטבע מקומי של יחידת מט"ח (מוצר).

בתרשים 201 מוצג שער החליפין של $/ £.   

תרשים 201 – שער חליפין $/£

 תרשים 201 – שער חליפין  $/ £                        

כותרת התרשים : שער חליפין $/ £. בקיצור : $/ £.

צירי התרשים : ציר ה-Y : המחיר ב-$.
                     ציר ה-X : התקופה.
ב 1/08 שער החליפין עמד על שער חליפין  .

ב 7/08 שער החליפין עמד על  שער חליפין  .

במהלך התקופה המחיר של 1£ ירד מ-$2 ל-1.6$ (ירידה של 20%).בתרשים 202 מוצג שער החליפין של £/לאותה תקופה (08 /1-7).

תרשים 202 – שער חליפין  $/ £

תרשים 202 – שער חליפין  $/ £

ב 1/08 שער החליפין עמד על שער חליפין  .
ב 7/08 שער החליפין עמד על שער חליפין  .

במהלך התקופה המחיר של 1$ עלה מ-0.5 ל-0.625 £.

שער חליפין546שער חליפין