מימון למתקדמים

סל ההשקעות הנבחר

חזית יעילה - כאשר בגרף יש נקודה שבוודאות עדיפה על נק' אחרת (למשל - 2 נקודות בהן השוֹנוּת זהה אבל התוחלת באחת מהן גבוהה יותר).

סל ההשקעות הנבחר של כל משקיע ממוקם בנקודת ההשקה של החזית היעילה עם אחת מעקומות האדישות שלו.

בתרשים 14, סל A הנמצא על עקומת אדישות U120, הוא הסל הנבחר.
כל סל על עקומת אדישות נמוכה מ-U120 נחות ממנו,
וסל על עקומת אדישות גבוהה מ-U120 אינו בנמצא (אין סלים מעל החזית היעילה).

תרשים 14

 

תרשים 14

בתרשים 15 מוצגות עקומות האדישות של 2 משקיעים: חיים ודני.
הסל הנבחר של חיים הוא  C.
הסל הנבחר של דני הוא  A.


תרשים 15

 

 תרשים 15

עקומות האדישות של דני הן תלולות יותר וזה מעיד על כך שהוא יותר סולידי מחיים.

בז'רגון המקצועי אומרים שדני שונא סיכון יותר מחיים. העובדה שדני שונא סיכון יותר מחיים מקבלת ביטוי גם בפרמטרים של הסלים הנבחרים שלהם, כדלקמן:

 

 σ

הפרמטרים בתיק הנבחר של חיים הם:

0.20

0.30

הפרמטרים בתיק הנבחר של דני הם:

0.12

0.10

שני הפרמטרים בתיק של חיים גבוהים מאלו של דני.

סל ההשקעות הנבחר560סל ההשקעות הנבחר