מימון למתקדמים

פרק 1 מבוא - סל מניות, תיק השקעות, תוחלת תשואה, סטיית תקן

פרק 1 מבוא - סל מניות, תיק השקעות, תוחלת תשואה, סטיית תקן550פרק 1 מבוא - סל מניות, תיק השקעות, תוחלת תשואה, סטיית תקן