סטטיסטיקה למתחילים

יחסים בין שני מאורעות

בחלק הקודם למדנו על מאורעות משלימים.
בחלק זה נמשיך לעסוק ביחסים בין שני מאורעות.

במהלך חלק זה נשתמש בניסוי של הוצאת כדור מכד.

תאור הניסוי: נניח כי יש לנו כד ובו 5 כדורים.

יחסים בין שני מאורעות

אנו שולחים יד אל תוך הכד (כשעינינו מכוסות) ושולפים כדור אחד באופן מקרי.

באמצעות ניסוי זה נדגים את המונחים והחישובים שבחלק  זה.

יחסים בין שני מאורעות523יחסים בין שני מאורעות