סטטיסטיקה למתחילים

מאורעות חופפים

על הניסוי של הוצאת כדור מהכד נגדיר שני מאורעות:

מאורעות חופפים

מאורע א' - הוצאת כדור עם פסים:

מאורע ב' - הוצאת כדור ירוק: 

 

 

 הכדור הירוק עם הפסים משותף ל - 2 המאורעות. יש חפיפה בין המאורעות.

מאורעות חופפים535מאורעות חופפים