סטטיסטיקה למתקדמים

התחום החריג והתחום הסביר

לכל תחום הערכים שמעבר לקווים האדומים (לכיוון הקצוות של הפעמון) נקרא התחום החריג.
סך ההסתברות לקבל ערך בתחום החריג נקבע בד"כ על 5% או על 10%, או במילים אחרות: שטח הפעמון בתחום החריג מסתכם בד"כ ל-5% או ל-10% משטח ההתפלגות. תזכרו שאנו אלה שמחליטים על גודל התחום החריג ועל מיקומו.

תחום הערכים שאיננו נמצא בתחום החריג יקרא התחום הסביר.

התחום החריג והתחום הסביר

בתרשים 6.1:

  • התחום החריג הוא התחום המכיל את כל הערכים שמימין לקו האדום.
  • התחום הסביר הוא התחום המכיל את כל הערכים שמשמאל לקו האדום.

 

בתרשים 6.2:

  • התחום החריג הוא התחום המכיל את כל הערכים שמשמאל לקו האדום.
  • התחום הסביר הוא התחום המכיל את כל הערכים שמימין לקו האדום.

בתרשימים 6.3 ו - 6.4:

  • התחום הסביר הוא תחום הערכים שבין הקווים האדומים.
  • התחום החריג הוא תחום הערכים שמחוץ לקווים האדומים (מימין לקו האדום הימני ומשמאל לקו האדום השמאלי).

שטח ההתפלגות שמעל התחום החריג ומעל התחום הסביר מסתכם כמובן ל- 1 (100%).

 

משמעות התחום החריג והתחום הסביר

בכל ניסוי, אם התוצאה נופלת בתחום הסביר היא נחשבת תוצאה סבירה  (ניתן לסמוך עליה).

כאשר התוצאה נופלת בתחום החריג, היא נחשבת תוצאה לא סבירה (אי אפשר לסמוך עליה).

התחום החריג והתחום הסביר565התחום החריג והתחום הסביר