סטטיסטיקה למתקדמים

פרק 5 – מרווחי סֶמֶך (כאשר סטיית התקן ידועה)

פרק 5 – מרווחי סֶמֶך (כאשר סטיית התקן ידועה)576פרק 5 –  מרווחי סֶמֶך (כאשר סטיית התקן ידועה)