סטטיסטיקה למתקדמים

פרק 6 – בדיקת השערות (כאשר סטיית התקן ידועה)

פרק 6 – בדיקת השערות (כאשר סטיית התקן ידועה)592פרק 6 –  בדיקת השערות (כאשר סטיית התקן ידועה)