שוק ההון האמריקאי

Real Estate Investment Trust - REIT

ריט (ברבים - ריטס) הוא סטטוס שאותו יכולה לקבל שותפות נדל"ן אמריקאית. כדי לקבל את סטטוס הריט, שותפות נדל"ן נדרשת לעמוד בשני תנאים עיקריים:

  1. לחלק דיבידנד שנתי של יותר מ-90% מהכנסתה החייבת.
  2. מרבית הכנסותיה צריכות לנבוע מנכסים מניבים ו/או מריבית על משכנתאות.       

יתרון סטטוס הריט

קבלת סטטוס ריט פוטרת את השותפות מתשלום מס הכנסה. את המס משלמים השותפים המקבלים את הדיבידנד, בהתאם למס השולי שלהם.

רישום בבורסה

מרבית הריטס רשומים למסחר בבורסה בארה"ב. מניותיהן נסחרות כמניות רגילות.

רקע היסטורי

סטטוס הריט אושר בקונגרס עוד בשנות ה-60, במטרה לאפשר למשקיעים קטנים לקחת חלק בפרוייקטים גדולים של נדל"ן מניב, מתוך הבנה שהדרך היחידה שבה משקיע קטן יוכל ליהנות מהכנסה שמקורה בנדל"ן מניב היא באמצעות השקעה בריט (המחלק את מרבית רווחיו כדיבידנד), כפי שהוא משקיע במניות של חברות ציבוריות בענפים אחרים.

הריטס זכו לעדנה בתחילת שנות ה-90, דווקא על רקע המשבר המתמשך בשוק הנדל"ן. באותה עת הציבור השתכנע שמחירי הנדל"ן אטרקטיביים להשקעה, וצפויה להם תשואה נאה. החל מ-1992 הריטס החלו לתפוס מעמד הולך וגדל בענף הנדל"ן. כיום פועלים בארה"ב כ-300 ריטס שמרביתם נסחרים בשלוש הבורסות הגדולות.

דיאגרמה 36 מציגה את התפתחות שווי השוק הכולל של הריטס הנסחרים בבורסה.

דיאגרמה 36

התפתחות שווי השוס הכולל של הריטס הנסחרים בבורסה (מיליארדי דולר)

 התפתחות שווי השוס הכולל של הריטס הנסחרים בבורסה

 

התפלגות הריטס הנסחרים בבורסה לפי תחום התמחות

הריטס מתחלקים ל-3 קבוצות עיקריות:

  • 96% מתמחים בנכסים מניבים (מכונים: Equity REITs).
  • 2% מתמחים במתן משכנתאות (מכונים: Mortgage REITs).
  • 2% מעורבים (נדל"ן מניב ומשכנתאות).

בתחום הנכסים המניבים ישנם 8 אפיקי התמחות כפי שמפורט בטבלה 37. במקביל, חלק מהריטס מתמקדים בפיזור גיאוגרפי צר, בעוד שאחרים מעדיפים פרישה רחבה.

טבלה #37: התפלגות הריטס לפי אפיקי התמחות

אפיק התמחות   שם מקובל בארה"ב
1 תעשיה   Industrial REITs
2 משרדים  Office REITs
3 מגורים  Residential REITs
4 קמעונאות Commercial REITs
5 מלונאות      Lodging REITs
6  שירותי בריאות     Health Care REITs
7 מחסנים       Storage REITs
8 התמחויות מיוחדות  Specialty REITs

   

Real Estate Investment Trust - REIT 540 Real Estate Investment Trust - REIT