תורת היצרן א'

גורמי הייצור

גורמי הייצור הם "הכלים" שבאמצעותם הפירמות מפיקות את המוצרים או את השירותים השונים.

את גורמי הייצור מקובל  לחלק לארבע קבוצות:

1. עובדים (הון אנושי),
2. מכונות
3. מבנים
4. קרקע.

הקשר בין גורמי הייצור לתפוקה

בכלכלה מקובל  לבחון כיצד משפיע שינוי בכמות של גורם ייצור אחד כלשהו, על התפוקה הכוללת (כאשר אנו מניחים שבכל שאר גורמי הייצור לא חל שינוי).

  1. ההסברים בהמשך מלווים בדוגמא המתייחסת לנגריה שמייצרת כסאות בלבד.
  2. כל העובדים בה הם נגרים בעלי אותה רמה מקצועית, ואותה רמת שכר.
  3. גורם הייצור המשתנה שבו חלים שינויים הם עובדים או מכונות.

 

גורמי הייצור590גורמי הייצור