תורת היצרן א'

פרק 2 – החלטות הפירמה לגבי הרכב גורמי הייצור

פרק 2 – החלטות הפירמה לגבי הרכב גורמי הייצור546פרק 2 – החלטות הפירמה לגבי הרכב גורמי הייצור