תורת היצרן א'

פרק 4 – מונופול, דואופול, אוליגופול

פרק 4 – מונופול, דואופול, אוליגופול562פרק 4 –  מונופול, דואופול, אוליגופול