תורת היצרן ב'

פרק 12 - מונופול מפלה מושלם, או בקיצור: מונופול מושלם

פרק 12 - מונופול מפלה מושלם, או בקיצור: מונופול מושלם574 פרק 12 - מונופול מפלה מושלם, או בקיצור: מונופול מושלם