תורת היצרן ב'

פרק 13 - מונופסון  

פרק 13 - מונופסון  548 פרק 13 - מונופסון