תורת היצרן ב'

פרק 7- הקשר בין תשואה לגודל לעלות שולית

פרק 7- הקשר בין תשואה לגודל לעלות שולית536פרק 7- הקשר בין תשואה לגודל לעלות שולית