תורת המימון למתחילים

חישוב מחיר סל המניות

חישוב מחיר הסל בכל עת מתקבל מסיכום שוויים של כל המניות הכלולות בו.

לדוגמא: נעקוב באמצעות טבלה 4.1 אחר השינויים במחירי סל מניות המעו"ף בימים 14-15-16/11/04.

הסבר לטבלה 4.1:
  • טור 1 - רשימת 25 החברות שמניותיהן נכללות בסל המעו"ף.
  • טור 2 - כמות המניות שיש לכל חברה.
  • טור 3 -  שער המניות ביום 14.11.04 (סוף יום). (השער = למחיר המניה באגורות).
  • טור 4 - שווי השוק של החברות. לדוגמא שווי השוק של חברת טבע (שורה ראשונה) מסתכם ב-75.7 מיליארד ש"ח (מעוגל). השורה האחרונה בטור 4 מציגה את סה"כ שווי שוק של כל החברות, שהוא במילים אחרות שווי הסל. 
  • טור 5 - כל שורה בטור מציגה מה חלקה היחסי (= משקלה) בשווי הסל או במלים אחרות, איזה אחוז תורמת כל חברה לשווי הסלהשורה האחרונה בטור 5 מסכמת את משקל כל החברות והם כמובן מסתכמים ב-100%.
  • טורים 6-11 - טורים אלו מתייחסים לימים 15-16/11/04 וההסברים לגביהם דומים להסברים בטורים 3-5.

מיקרא :
מ' – מיליון
מד' – מיליארד
כי"ל – כימיקלים לישראל 
מ.א. תעשיות – מכתשים – אגן תעשיות
דסק"ש – דיסקונט השקעות

חישוב סל מניות

חישוב מחיר סל המניות566חישוב מחיר סל המניות