תורת המימון למתחילים

מתכונת קבלת ההחלטות לחסכן - סיכום

המשותף לחסכן ולחייב הוא ששניהם פעלו לפי מתכונת קבלת החלטות זהה: 
לפיה אם מציעים לך סכומי כסף ב-2 חלופות:
  • חלופה 1 -   קבלת סכום כסף היום.
  • חלופה 2  -   קבלת סכום כסף במועד עתידי כלשהו.
אזי:
תבחר בחלופה שהערך הנוכחי שלה גדול יותר. במילים אחרות, בוחרים בחלופה שבה נקבל את הסכום הגדול יותר. נדגים זאת באמצעות שני תרחישים : A ו-B

ערך נוכחי

בתרחיש A נבחר בחלופה 1. שכן הערך הנוכחי (ע.נ.) של חלופה 1 הוא 1000 ש"ח ושל חלופה 2 רק 800 ש"ח (תזכרו שהע.נ. של חלופה 1 היא הסכום כסף שתוכלו לקבל היום ואילו הערך הנוכחי של חלופה 2 הוא רק 800 ש"ח).

ערך נוכחי

בתרחיש B נבחר בחלופה 2. שכן הערך הנוכחי שלה הוא 1,200 ש"ח , גדול מהערך של חלופה 1 העומד על 1000 ש"ח. 

מתכונת קבלת ההחלטות לחסכן - סיכום571מתכונת קבלת ההחלטות לחסכן - סיכום