תורת המימון למתחילים

פרק 3 - מונחים מרכזיים ומשמעותם ממוצע תוחלת סטיית תקן σ)) התפלגות התוצאות

פרק 3 - מונחים מרכזיים ומשמעותם ממוצע תוחלת סטיית תקן σ)) התפלגות התוצאות586פרק 3 - מונחים מרכזיים ומשמעותם ממוצע תוחלת סטיית תקן σ)) התפלגות התוצאות