תורת הצרכן א'

הסל הנבחר: מפגש בין הרצוי למצוי

מפגש בין הרצוי (כמה שיותר מוצרים) למצוי (התקציב)

ההסבר יתייחס לידידנו משה, שכאמור חי במדינה קטנה שבה צורכים כיום רק שני מוצרים: לחם ויין.

נתוני השוק הם:
מחיר בקבוק יין - 20 ש"ח
מחיר כיכר לחם - 10 ש"ח
הכנסתו היומית של משה - 200 ש"ח 

בתרשים 3.1 משורטט קו מגבלת התקציב של משה המסומל ב `T_200`  וכן 3 עקומות אדישות שלו `U_100` , `U_200` ו- `U_300` .

משה היה מעוניין כמובן לצרוך מדי יום סל הממוקם על עקומת אדישות `U_300` , אך למרבה הצער זה מעבר למגבלת התקציב שלו.

משה יכול לרכוש רק סל שהוא בקו מגבלת התקציב שלו ובמסגרת זו הוא כמובן יבחר את הסל שיניב לו את התועלת הרבה ביותר.

תרשים 3.1

תרשים קו מגבלת תקציב 3.1

 

הסל הנבחר הוא סל B. כל סל אחר שבאפשרותו לצרוך במסגרת קו התקציב שלו, נחות מסל B. כל הסלים שמעל קו מגבלת התקציב הן לא בהישג ידו וכל הסלים מתחתיו נחותים מסל B.

הסל הנבחר הוא תמיד הסל שנמצא בנקודת ההשקה של קו מגבלת התקציב עם עקומת אדישות כלשהי (קו מגבלת התקציב יכול להשיק רק לעקומת אדישות אחת).

הערות:

  1. בתרשים 3.1 שרטטנו רק 3 עקומות אדישות (`U_100`  ,`U_200`  ו-`U_300` ) ודאגנו שעקומת אדישות 200 תהיה זו שתשיק לקו התקציב. בפועל ישנן אין סוף עקומות אדישות, שאחת מהן ורק אחת, תשיק לקו התקציב.
  2. במקרים נדירים שבהם עקומות האדישות הן קווים ישרים, קיימים שני תרחישים:
  • תרחיש I - שיפוע עקומת האדישות שווה לשיפוע קו מגבלת התקציב.
  • תרחיש II - שיפוע עקומת האדישות שונה משיפוע קו מגבלת התקציב.

בתרחיש I- עקומת האדישות הרלוונטית היא זו שתחפוף את קו מגבלת התקציב וכל אחד מהסלים על הקו הוא בעדיפות שווה.

בתרחיש II- הסל הנבחר יתקבל במקום החיתוך עם עקומת האדישות הגבוהה ביותר. זה אמור להתרחש באחד הקצוות של קו התקציב: או בנקודת החיתוך עם ציר x או בנקודת החיתוך עם ציר y.

הסל הנבחר: מפגש בין הרצוי למצוי542הסל הנבחר: מפגש בין הרצוי למצוי