תורת הצרכן א'

עקומות אדישות מקבילות אנכית

רקע

עקומות אדישות מקבילות אנכית הן עקומות אדישות הנמצאות אחת מעל השנייה והשיפוע שלהן זהה מעל אותו ערך על ציר x.

המחשה גרפית
בתרשים 5.5 מוצגים:

  1. 4 עקומות אדישות אנכיות (U100,U80,U60,U40).
  2. 4 קווי מגבלת תקציב מקבילים (T160,T140,T120,T100) ששיפועם `1/3-` , המשיקים לעקומות האדישות בערך x=3.
  3. 4 סלים נבחרים (C1,C2,C3,C4) המקבילים בנקודות ההשקה.

צירי התרשים:

  • ציר x- תפוזים (יחידות).
  • ציר y- שניצלים (יחידות).

ובאופן כללי, כל סדרה אחרת של קווי מגבלת תקציב מקבילים תשיק לעקומות מקבילות מעל אותו ערך של x.

תרשים 5.5

עקומות אדישות מקבילות אנכית

התכונות של עקומות אדישות מקבילות אנכית

כפי שרואים בתרשים 5.5, כאשר ההכנסה גדלה מ- 100 ש"ח ל- 120 ש"ח (מעבר מ-T100 ל-T120), כמות התפוזים בסל לא גדלה וכך זה כשההכנסה גדלה ל- 140 ש"ח ו- 160 ש"ח.

כלומר, תפוזים בתרחיש זה הם מוצר ניטרלי.

והמסקנה: כאשר המוצר על ציר ה- x הוא מוצר ניטרלי, עקומות האדישות תהיינה מקבילות אנכית.  

עקומות אדישות מקבילות אנכית538עקומות אדישות מקבילות אנכית