תורת הצרכן א'

פרק 1 – מגבלת התקציב

פרק 1 – מגבלת התקציב564פרק 1 –  מגבלת התקציב