תורת הצרכן א'

פרק 2 - התועלת שהצרכן מפיק מהמוצרים

פרק 2 - התועלת שהצרכן מפיק מהמוצרים580פרק 2 - התועלת שהצרכן מפיק מהמוצרים