תורת הצרכן ב'

חישוב הגמישות - נוסחה 1

חישוב גמישות

חישוב הגמישות בנקודה כלשהי, על בסיס התקדמות של 1 יח' מיקרוסקופית של x (נוסחה 1), הוא החישוב המדוייק של הגמישות שכן הוא מתייחס לגמישות בסביבה הכי קרובה לנקודה.

f(x) ו- f '(x) משתנים מפונקציה לפונקציה. כאשר נציב את f '(x) ואת f(x) של פונקציה כלשהי בתוך המסגרות של נוסחה 1, נוכל לחשב את הגמישות שלה בכל ערך של x.

חישוב הגמישות - נוסחה 1561חישוב הגמישות - נוסחה 1